Svi komentari i primedbe biće razmotreni sa posebnom pažnjom, a sve u želji da se idejno rešenje dopuni i popravi  ako je to potrebno. Svaka dobronamerna saradnja je dobrodošla i biče nagradjena jednim setom tuning-ringova po želji.
 
Adresa :  Beograd, Savski Venac 
                                                                                                                             

Telefon :  060/3131340                                                                                                                                               

E-mail :   slomom45@gmail.com                                                                                                                                             
Lokacija na mapi
Powered by WebExpress